r.

   
   
           
O Konkursie Regulamin Terminarz Zadania Sponsorzy Kontakt
   
   
     
 
Rok szkolny 2021/2022
 

Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego
im. Ignacego Łukasiewicza
składa serdeczne podziękowania PKN ORLEN S.A.
za wsparcie finansowe organizacji
XXVIII edycji Konkursu Chemicznego
im. Ignacego Łukasiewicza

 

 

 
 
 
 
 
 

Wszelkie materiały umieszczone na stronach WWW KOKCh są prawnie chronione. KOKCh zezwala na wykonanie wydruków stron serwisu z zastrzeżeniem, że wydruki te mogą być przeznaczone wyłącznie na potrzeby własne.
Strony mogą być kopiowane dla celów publikacji na innych stronach WWW oraz w innych mediach przekazu, wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody KOKCh.
KOKCh zezwala na umieszczanie na innych stronach WWW odwołań typu URL do niniejszych stron WWW z zastrzeżeniem, że niniejsze strony nie mogą być prezentowane jako jedno z podokien technologii FRAMESET.

     
     
   
   

Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego
im. Ignacego Łukasiewicza

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

 

al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
tel. (24) 365 86 32