O Konkursie Regulamin Terminarz Zadania Sponsorzy Kontakt
   
   
 

INFORMACJE
DLA AUTORÓW
ZADAŃ
KONKURSOWYCH

 

     Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza przez cały rok przyjmuje od nauczycieli propozycje zadań konkursowych. Nadesłane zadania zostaną przyjęte przez KOKCh wyłącznie z oświadczeniem autora o posiadaniu praw do tego zadania (Załącznik nr 1) i mogą być wykorzystane przez KOKCh w kolejnych edycjach Konkursu.
     Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do skracania i przeredagowania nadesłanych zadań bez wcześniejszych konsultacji z autorem zadania.

      Treści zadań zamkniętych i otwartych wraz z załączonym oświadczeniem prosimy przesyłać na adres Komitetu Organizacyjnego Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza z dopiskiem "Zadania". Dane adresowe dostępne są w zakładce "Kontakt".

 

PLIKI DO POBRANIA


 

 

   
   

Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego
im. Ignacego Łukasiewicza

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

 

al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
tel. (24) 365 86 32