r.

   
   
           
O Konkursie Regulamin Terminarz Zadania Sponsorzy Kontakt
   
   
     Witamy na oficjalnej
stronie internetowej
Konkursu Chemicznego
im. Ignacego Łukasiewicza.Komitet Organizacyjny
Konkursu Chemicznego
im. Ignacego Łukasiewicza

 
Rok szkolny 2019/2020
 

 
   Informacje | XXVII edycja Konkursu
 
 


Wyniki XXVII edycji Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza
 


Drodzy Uczestnicy XXVII edycji Konkursu,
w związku z zaistniałą sytuacją prosimy o przekazanie informacji o wynikach XXVII edycji Konkursu
swoim nauczycielom poprzez przyjętą w szkole formę komunikacji uczeń-nauczyciel.

Dyplomy wraz z nagrodami rzeczowymi prześlemy do szkół w możliwie najszybszym terminie.
O terminie wysyłki zawiadomimy na stronie internetowej Konkursu.

 

 
Informator XXVII edycji Konkursu
Plakat XXVII edycji Konkursu
Formularz zgłoszenia uczestnictwa (on-line)
 
 
 
     
 

ZADANIA KONKURSOWE

Od XIV edycji Konkursu KOKCh przez cały rok przyjmuje od nauczycieli propozycje zadań konkursowych. Więcej informacji można znaleźć
w zakładce "Informacje dla autorów".

 
     
 

Wszelkie materiały umieszczone na stronach WWW KOKCh są prawnie chronione. KOKCh zezwala na wykonanie wydruków stron serwisu z zastrzeżeniem, że wydruki te mogą być przeznaczone wyłącznie na potrzeby własne.
Strony mogą być kopiowane dla celów publikacji na innych stronach WWW oraz w innych mediach przekazu, wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody KOKCh.
KOKCh zezwala na umieszczanie na innych stronach WWW odwołań typu URL do niniejszych stron WWW z zastrzeżeniem, że niniejsze strony nie mogą być prezentowane jako jedno z podokien technologii FRAMESET.

     
     
   
   

Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego
im. Ignacego Łukasiewicza

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

 

al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
tel. (24) 365 86 32