O Konkursie Regulamin Terminarz Zadania Sponsorzy Kontakt
   
   
 

TERMINARZ
KONKURSU
U w a g a  ! ! !
Komitet Organizacyjny
Konkursu Chemicznego
im. Ignacego Łukasiewicza
nie udziela telefonicznie informacji o wynikach
z poszczególnych etapów Konkursu.

 

 


Terminarz XXVI edycji Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza
(dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)
rok szkolny 2018/2019
 

do 23 listopada 2018 r.

Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w XXVI edycji Konkursu
za pomocą formularza dostępnego na stronie www.kokch.zsce.pl

7 grudnia 2018 r.

I etap Konkursu (część pisemna), godz. 10.00
w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

18 marca 2019 r.
(poniedziałek)

II etap Konkursu
godz. 9.00 - część pisemna
godz. 12.30 - część laboratoryjna

4 kwietnia 2019 r.
(czwartek)

10:00  |   Uroczystość zakończenia XXVI edycji Konkursu

 

     
   
   

Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego
im. Ignacego Łukasiewicza

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

 

al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
tel. (24) 365 86 32