O Konkursie Regulamin Terminarz Zadania Sponsorzy Kontakt
   
   
 

TERMINARZ
KONKURSU
U w a g a  ! ! !
Komitet Organizacyjny
Konkursu Chemicznego
im. Ignacego Łukasiewicza
nie udziela telefonicznie informacji o wynikach
z poszczególnych etapów Konkursu.

 

 


Terminarz XXVII edycji Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza
(dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)
rok szkolny 2019/2020
 

do 29 listopada 2019 r.

Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w XXVII edycji Konkursu
za pomocą formularza dostępnego na stronie www.kokch.zsce.pl

6 grudnia 2019 r.

I etap Konkursu (część pisemna), godz. 10.00
w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

6 marca 2020 r.

II etap Konkursu
godz. 9.00 - część pisemna
godz. 12.30 - część laboratoryjna

 

Termin zostanie podany wraz z wynikami etapu II

 

     
   
   

Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego
im. Ignacego Łukasiewicza

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

 

al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
tel. (24) 365 86 32