O Konkursie Regulamin Terminarz Zadania Sponsorzy Kontakt
   
   
 

TERMINARZ
KONKURSUU w a g a  ! ! !
Komitet Organizacyjny
Konkursu Chemicznego
im. Ignacego Łukasiewicza
nie udziela telefonicznie informacji o wynikach
z poszczególnych etapów Konkursu.

 

 

Terminarz XXVIII edycji Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza
(dla uczniów szkół średnich)
rok szkolny 2021/2022
 

od 17.01.2022 r.
do 18.02.2022 r.

Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w XXVIII edycji Konkursu
za pomocą formularza dostępnego na stronie: kokch.zsce.pl

od 21.02.2022 r.
do 25.02.2022 r.

Rejestracja zgłoszonych uczestników na platformie konkursowej

pod adresem: konkursy.zsce.pl

28.02.2022 r.
godz. 10:00

I etap Konkursu (część pisemna w formule on-line)
na platformie: konkursy.zsce.pl

03.03.2022 r.

Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu

24.03.2022 r.
cz. pis., godz. 9:00
cz. lab., godz. 12:30

II etap Konkursu (formuła stacjonarna)
godz. 9.00 - część pisemna
godz. 12.30 - część laboratoryjna

08.04.2022 r.
godz. 11:00

Zakończenie XXVIII edycji Konkursu

 

     
   
   

Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego
im. Ignacego Łukasiewicza

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

 

al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
tel. (24) 365 86 32